Belgische Wijnbouwers

Belgische Wijnbouwers

Over ons

De vzw Belgische Wijnbouwers zet zich in om de kwaliteit van de Belgische wijn te verbeteren, om de professionalisering van wijnbouw in België te stimuleren en om de bekendheid van de Belgische wijn bij de consument in binnen- en buitenland te vergroten. Daartoe organiseert de vereniging promotie-evenementen en opleidingen, brengen we wijnbouwers met vragen of noden bij elkaar, trachten we wetgevende en administratieve zaken te verduidelijken of te vereenvoudigen, onderhandelen we over interessante groepsaankopen, enzovoort. De vzw telt circa 140 leden, waarvan het merendeel actieve wijnbouwers.

Products

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top